ACTASITIS verzorgt in opdracht workshops, trainingen en opleidingen en ontwikkelt opleidingsmateriaal op het gebied van management van mensen, techniek, processen en organisaties. ACTASITIS richt zich op het opleiden, coachen en adviseren van professionals. Het accent ligt op het overdragen van kennis en het trainen van benodigde vaardigheden om deze kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk.


De toegevoegde waarde van ACTASITIS is: "Laat Kennis Werken"


ACTASITIS moet gelezen worden als ACT AS IT IS.

“ACT” vanwege de Plan-Do-Check-Act-cirkel van Deming, waarvan we met name ACT heel belangrijk vinden: het daadwerkelijk reageren op veranderingen in de omgevingen van organisaties.

"AS IT IS" om te veranderen en te verbeteren op basis van de reële situatie.


Zodat men kan groeien naar wie men wil zijn en naar dat wat er mogelijk is.


Voor meer informatie mail naar info@actasitis.nl.

Of bel naar:

Wim Muller

Management trainer

+31 40 2 535 133


ICTasITis is CRKBO-geregistreerd en is inzetbaar voor BTW-vrijgestelde trajecten.